Brunnshög Energi kan, tillsammans med våra engagerade samarbetsparter, erbjuda energilösningar inom följande områden:

energistyring-och-optimering

 

 • ENERGISTYRNING

  Styrning, optimering och visualisering av energi

  • Vi erbjuder smarta styrningssystem för bostäder, kontor och infrastruktur för att styra och minimera energiförbrukning, visualisera egenproduktion av el och öka komforten för fastighetsanvändarna.
  • Energiflöden för grupper av fastigheter eller hela stadsdelar kan styras och optimeras för bästa ekonomi och lägsta klimatpåverkan.
 • ELEKTRICITET

  Gröna elavtal, förnyelsebar lokal och storskalig elproduktion

  • Vi erbjuder helhetslösningar inom solceller och vindkraft som gör det enklare att vara egenproducent, vilket leder till ett minskat elberoende och en klimatsmart profil.
  • Genom att ansvara för de kundnära delarna av energisystemet kan vi garantera trygg bekymmersfri el.
 • VÄRME

  Återvinning och lågtempererade värmelösningar

  • Vi erbjuder totallösningar inom återvinning av lågtempererad överskottsvärme, till exempel för uppvärmning av fastigheter och till matproduktion i exempelvis växthus och fiskeodlingar.
  • Vi har även värmelösningar som tillämpas för att göra staden mer hållbar och attraktiv, till exempel till gångstråk och vinterträdgårdar.
 • KYLA

  Processkyla och komfortkyla

  • Vi erbjuder totallösningar inom kyla till fastigheter och industriella processer.
  • Våra kyllösningar har begränsad klimatpåverkan eftersom kylan produceras av överskottsvärme eller av kylmaskiner som förses med el från lokala solceller och vindkraftverk.
 • TRANSPORT

  Laddningslösningar för elfordon

  • Vi har koncept för laddning av elfordon, inklusive betallösningar, service och support.
  • I Brunnshög kan ett helhetslösning omfatta samarbete med bilpooler och publika transporter.