BRUNNSHÖG ENERGI

Brunnshög Energi är ett innovationsbolag grundat av E.ON för att möta stadsdelen Brunnshögs utmaningar och tillvarata områdets möjligheter. Genom gränsöverskridande samarbeten, baserade på lokala förutsättningar och kundens behov, utvecklar vi unika systemoptimerade energilösningar till världens främsta forsknings- och innovationsmiljö.

mapBakgrund

I nordöstra delen av Lund håller den nya stadsdelen Brunnshög på att växa fram. Stadsdelen planeras kring de två världsledande materialforskningsanläggningarna ESS och MAX IV som invigs 2016 respektive 2019. Mellan de båda forskningsanläggningarna byggs en forskningsby, Science Village Scandinavia, – en mötesplats med besöks- och forskningscenter, bostäder för forskare, filialer för universitet och högskolor samt kontor för forskningsanläggningarna och deras samarbetspartners. Inom Brunnshögsområdet ska även cirka 5 000 bostäder byggas, liksom en mängd kontor, butiker samt kulturhus och skolor. Den nya stadsdelen har 40 års utbyggnadstid. När området är färdigbyggt, planeras 40 000 människor att bo och arbeta här.

Lunds kommun och aktörerna i Brunnshög har höga ambitioner – visionen är att skapa världens främsta forsknings- och innovationsmiljö. Området ska också vara ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande – självförsörjande på el, forskningsanläggningarnas stora mängder överskottsvärme ska utnyttjas och transporterna ordnas på ett hållbart sätt. Avsikten är att minimera klimatpåverkan, balansera byggandet på åkermarken och maximera stadsmiljön så den stimulerar människans sinnen.

Brunnshögsområdet ses som en test- och utvärderingsmiljö för nya lösningar, vid sidan om och i kombination med väl beprövade. Utbyggnaden av stadsdelen kommer att ge goda möjligheter till innovation av betydelse för såväl regional, nationellt och europeisk konkurrenskraft samt för hållbar stadsutveckling.

För att kunna uppnå den vision som finns med Brunnshögsområdet krävs energilösningar utöver det vanliga. E.ON har bildat innovationsbolaget Brunnshög Energi för att kunna tillgodose de mål och ambitioner som finns på Brunnshög.
Läs mer på Energilösningar

Läs mer om Brunnshög på Lunds Kommuns webb