På kundens villkor.
På riktigt.

Detta är Brunnshög Energi

Brunnshög Energi är ett innovationsbolag grundat av E.ON för att möta stadsdelen Brunnshögs utmaningar och tillvarata områdets möjligheter. Genom gränsöverskridande samarbeten, baserade på lokala förutsättningar och kundens behov, utvecklar vi unika systemoptimerade energilösningar till världens främsta forsknings- och innovationsmiljö.