Energibranschen är en av de viktigare aktörerna i omställningen mot en mer hållbar värld. Branschen är mitt inne i en komplex omställningsprocess och har flera nya utmaningar att bemästra för att i samverkan med andra aktörer hitta framtidens energilösningar.

Brunnshög Energi är med och driver denna omställning genom gränsöverskridande samarbeten med såväl akademin som med ledande innovativa företag och organisationer.

Tillsammans kan vi erbjuda nya idéer och produkter som ligger i linje med omvärldens snabba utveckling.