E.ON, ABB och Ericsson i nytt samarbete inom smarta energilösningar

E.ON, ABB och Ericsson har skrivit avtal om ett nytt industrisamarbete. Syftet är att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster för innovationsbolaget Brunnshög Energi AB.

Målet med avtalet är att samarbeta gränsöverskridande för att öka innovationstakten och kunna erbjuda lösningar som förbättrar energi- och drifteffektivitet. Fokus för samarbetet är insamling, analys och spridning av data på ett sätt som är till nytta för både företag och konsumenter.

– E.ON, med nya visionen ” Improving People’s Lives”, sätter kunden i fokus och är med och driver omställningen mot ett hållbart samhälle. I ABB och Ericsson har vi två starka samarbetsparter där vi tillsammans kan få fram nya idéer och produkter som ligger helt i linje med omvärldens snabba utveckling, säger Fredrik Rosenqvist, Chef Business Innovation på E.ON Sverige.

Syftet med samarbetet är att utveckla innovativa produkter och tjänster som kan erbjuda smarta energilösningar till en mängd olika branscher för att hjälpa företag att minska energi- och driftskostnader samt att förbättra konsumenternas komfort och produktivitet.

Samarbetsavtalet omfattar produkter och lösningar inom initialt fyra huvudsakliga områden; Kommersiella fastigheter, Transporter, Solenergiproduktion och Datacenter. Inom vart och ett av dessa områden finns det en rad framtagna affärsidéer. De färdiga resultaten, i form av så kallade ”smarta” eller ”intelligenta” produkter, kommer att säljas genom innovationsbolaget Brunnshög Energi AB.

­– Ericsson tror på den transformation som informations- och kommunikationstekniken kan erbjuda. Vårt mål är att hjälpa andra branscher att fånga de nya möjligheter som det uppkopplade samhället erbjuder för att kunna leverera ekonomiska och sociala fördelar. Samarbetet stödjer Ericssons vision och strategi. Vi har redan ett partnerskap för smarta elmätare med E.ON och tillsammans med ABB  och E.ON kommer vi att möjliggöra för nya marknader att ta form, säger Charlotta Sund, Regionchef norra Europa och centrala Asien, på Ericsson.

Inom ramen för samarbetet har området Kommersiella fastigheter kommit längst. Ett pilotprojekt pågår redan med fokus på att minska driftkostnaderna genom ökad energieffektivitet och samtidigt förbättra komfort och produktivitet hos hyresgästerna. ABB:s plattform för integrerad fastighetsautomation med funktioner som möjliggör energieffektivisering och styrning av fastigheten samlar in data om byggnaden, vilken sedan på ett säkert sätt delas via Ericssons molnbaserade ”Service enablement platform”. E.ON använder informationen i olika app:ar och tjänster för fastighetsskötare och hyresgäster och kan därigenom erbjuda dem bättre transparens, analys och kontroll.

– I ABB:s strategi Next Level lyfter vi vikten av partnerskap för att åstadkomma hållbar tillväxt. Vår teknikutveckling fokuserar på fördelarna med att tillämpa ”Internet of Things, Services and People”. Vi ser en stor potential att tillsammans med Ericsson och E.ON skapa smarta lösningar för såväl kommersiella och privata kunder. Satsningen på världsledande materialforskning i Lunds nya stadsdel Brunnshög skapar möjligheter för innovation inom många områden, säger Johan Söderström, VD ABB Sverige.

Transportområdet handlar om att utveckla lösningar för att tillgodose framtidens transportbehov av människor och varor. Genom att kombinera e-mobilitet och olika former av insamlad dataanalys utvecklas innovativa affärsidéer och skalbara modeller för hållbara transportlösningar.

Inom området Solenergiproduktion arbetar parterna med lösningar som ska förenkla och göra det mer förmånligt att vara solenergiproducent.

Inom området Datacenter arbetar parterna på helhetslösningar för ökad kostnadsoptimering och intelligent kapacitetsutnyttjande, med minskad energiåtgång och miljöpåverkan som följd. Parterna erbjuder tillsammans en bred portfölj och ett så kallat ”one-stop-shop-koncept” för energi- och automationslösningar, vilket förenklar för de som bygger och äger datacenter.

– Vi tror mycket på det nya samarbetet med ABB och Ericsson. Jag är övertygad om att det kommer att vara betydelsefullt för den omställning mot mer hållbara och kundfokuserade energilösningar som energimarknaden är mitt inne i och som kräver fler gränsöverskridande samarbeten med såväl akademin som med ledande innovativa företag, avslutar Fredrik Rosenqvist.
För mer information, kontakta:

Sonny Strömberg, VD, Brunnshög Energi AB, +46 70 541 51 15,
sonny.stromberg@brunnshogenergi.se
eller
Malin Malm, kommunikationsansvarig Brunnshög Energi, +46 725 27 88 62, malin.malm@brunnshogenergi.se